Pasākumi, nodarbības un jautri brīži pirmsskolā

Atklātā nodarbība "Baltās Sniedzītes baltie piedzīvojumi"

latviešu valodas skolotāja- Anita Laurena
grupa "Bitīte"
bērnu vecums- 5-6 gadi

Mērķis- Attīstīt bērnu matemātisko valodu caur pasakas elementiem.
Uzdevumi-
-         Izglītojošie:
1.      Nostiprināt zināšanas par ziemas pazīmēm;
2.      Nostiprināt kārtas un pamata skaitļus;
3.      Nostiprināt prasmi atpazīt ģeometriskas figūras un formas;
4.      Nostiprināt prasmi atpazīt prievārdus;
5.      Nostiprināt prasmi sameklēt atšķirības.
-         Attīstošie:
1.      Attīstīt lasītprasmi;
2.      Atītīstīt klausīšanās prasmi;
3.      Attīstīt redzes uztveri un iztēli;
4.      Attīstīt dzirdes uztveri;
5.      Attīstīt acs-roku koordināciju;
6.      Attīstīt prasmi stāstīt pēc attēla;
7.      Attīstīt muzikālās spējas.
-         Audzinošie:
1.      Attīstīt saskarsmes prasmes;
2.      Veicināt vērtēt savu darbu.
-         Koriģējošie:
1.      attīstīt prasmi orientēties plaknē un telpā;
2.      nodrošināt acs atpūtas režīmu.

Nr.p.k.
Aktivitāte
Saturs/uzdevumi
Apjoms
1.
Sasveicināšanās „Labu rītu…”
Veidot emocionālo vidi
1 min.
2.
Tēmas atklāšana
Veidot interesi par rotaļnodarbību;
Attīstīt uzmanību;
Attīstīt klausīšanās prasmi
1 min.
3.
Did.spēle- „Mākonis”
Attīstīt uzmanību;
Nostiprināt prasmi salikt priekšmetus dilstošā secībā;
Attīstīt lasīšanas prasmi;
Nostiprināt prasmi nosaukt patskaņus un līdzskaņus;
Attīstīt prasmi sadzirdēt skaņas.
5min.
4.
Did.spēle-„Sniegpārsliņas”
Attīstīt redzes uztveri;
Attīstīt prasmi nosaukt atšķirības;
Atkārtot jēdzienus- liels, mazs, pa labi, pa kreisi, uz augšu.
Attīstīt skaitīšanas prasmi.
Atkārtot krāsas.
3min.
5.
Dziesma „Pirmās sniegpārsliņas”
Attīstīt muzikālās spējas;
Attīstīt fizisko aktivitāti;
2min.
6.
Teatralizācija- Sniegpārsliņa
Attīstīt redzes uztveri;
Attīstīt prasmi pateikt savu vārdu;
2min.
7.
„Kāda ir Sniedzīte”
Attīstīt prasmi nosaukt īpašības vārdus;
Attīstīt redzes iztēli;
1min.
8.
„Krāsainās somiņas un burtiņš S”
Nostiprināt krāsu apguvi;
Attīstīt prasmi saskatīt ģeometriskas figūras;
Attīstīt prasmi skaitīt pēc kārtas;
Attīstīt sīko pirkstu muskulatūru;
Attīstīt lasītprasmi;
Attīstīt prasmi skaitīt zilbes vārdā;
Artikulēt skaņu S
7min.
9.
Acu vingrošana- „Sniegpārsliņu deja”
Nodrošināt acs atpūtas režīmu;
1min
10.
Did.sp. „Rudens un ziema”
Attīstīt prasmi stāstīt pēc attēla;
Attīstīt prasmi salīdzināt gadalaiku pazīmes;
Attīstīt redzes uztveri;
Attīstīt saskarsmes prasmes;
2min.
11.
Did.sp. „Mežā”
Attīstīt prasmi nosaukt prievārdus;
Attīstīt prasmi veidot stāstījumu;
Nostiprināt prasmi nosaukt koku nosaukumus;
Attīstīt skaitīšanas prasmi.
Attīstīt orientāciju plaknē;
5min.
12.
Pašvērtējums- „Noskaņojuma termometrs”
Veicināt vērtēt savu darbu
2min.
13.
Aktivitāte- Uz redzēšanos”
„Uz redzēšanos saku tev,
Arī sev un visiem Jums,
Uz redzēšanos nākamreiz.”
Attīstīt emocionālo vidi
1 min.


Pasākums par godu UNESCO Starptautiskajai Dzimtās valodas dienai 2015
Grupa „Pasaciņa”
Vecums- 4-7 gadi

Runcis Renārs- Gaļina Romanceviča
Pelīte Pīka- Anita Laurena

Bērni ienāk zālē, apsēžas. Zālē atrodas mājiņa. Skan dziesma: „Murrā, murrā”
Zālē mūzikas pavadījumā ienāk runcis Renārs.
R.- Labdien, bērni!
B.- Labdien!
R.- Man prieks Jūs visus redzēt! Bet vai Jūs zināt, kur esat atnākuši?
B.- bērnu atbildes.
R.- Jūs esat atnākuši uz Draudzības zemi. Bet vai Jūs varat pateikt, kādā adresē atrodas šī zeme?
B.- Parādes ielā 15 B (bērni izlasa)
R.- Ja jau Jūs esat atnākuši uz Draudzības zemi, tad es noteikti gribu iepazīstināt ar šīs zemes iemītniekiem. Gribat zināt, kas šeit dzīvo?
B.- Jā.
R.- Kā Jūs domājat, ar ko es dzīvoju kopā vienā mājā?
B.- bērnu atbildes
R.- Labi, tagad es Jūs iepazīstināšu ar savu draugu. Nāc laukā, Pīka!
Skan dziesma- Kur pelīte tu tecēji
Mūzikas pavadībā iedanco pelīte Pīka, sasveicinās ar bērniem.

P.- Labdien, bērni!
B.-Labdien!
P.- Mums liels prieks Jūs redzēt šeit. Ikviens ir aicināts uz Draudzības zemi, tāpēc par satikšanos mēs nodziedāsim skaistu dziesmiņu par draudzību.

Dziesma- Mazais draudziņš

R.- Bērni, Draudzības zemē dzīvo tikai tie, kas māk draudzēties, kas mīl viens otru, uzklausa, priecājas. Vai Jūs protat būt draudzīgi?
B.- Jā.
P.- Labi. Tad mēs ar Runci Renāru pārbaudīsim, cik pieklājīgi un draudzīgi Jūs esat. Dosimies piedzīvojumā pa Draudzības zemi?
B.-Jā.
R.- Tad sāksim ar pirmo uzdevumu. Pīka, lūdzu, pastāsti bērniem, kas viņiem ir jādara.
P.- Labi, runcīt. Bērni, bet par katru uzdevumu, Jūs varēsiet nopelnīt attēlu. Tāpēc esiet draudzīgi, palīdziet viens otram. Sāksim ar pirmo uzdevumu. Jūsu uzdevums būs pabeigt iesākto teikumu. Bet Runcis Renārs pēc uzdevuma pārbaudīs, cik pareizi Jūs esat veikuši uzdevumu.

1.uzdevums- Pieklājības vārdi

Kad no rīta pamosties un uz dārziņu tu ej, tad pirmie vārdi skolotājai ir- ...LABRĪT!
Un pa dienas vidu, kad tu pastaigāties ej, sētniekam tu saki-... LABDIEN!
Vakarā, kad uz mājām dodies tu, vienmēr savai skolotājai saki- ...UZ REDZĒŠANOS!
Draugs, kad konfekti man dod, un es priecīgs ņemu to, tad es saku-...PALDIES!
Bet, kad es ar dāvanām, visus priecēt steidzu, katram laipni saku es- ...LŪDZU!

R.- Zini, Pīka, draugu nekad nevar būt par daudz. Vai ne?
P.- Jā, tā tas ir. Tāpēc mēs Jūs gribam iepazīstināt ar Draudzības zemes iemītniekiem.
R.- Jā, Draudzības zemē ir ne tikai Parādes iela, bet ir arī citas ielas.
P.- Jūsu uzdevums būs atrast katras ielas iemītniekus.

2.uzdevums- Kas dzīvo Draudzības zemē?


P.- Jūs esat lieli malači. Bet tagad mēs atpūtīsimies. Gribat atpūsties?
B- Jā.
R.- Es Jums iedošu kartītes, jums būs jāatrod sev draudziņš.
Bērni nostājas aplī. Tiek izdalītas kartītes.

Dziesma- „Es meklēju sev draudziņu” un 3.uzdevums- Liels un mazs

Bērni nosauc, kādi dzīvniekus mīlinājuma formā- LĀCIS- lācītis.

P.- Pie mums Draudzības zemē katru dienu, katru stundu un katru mirkli mūs priecē saulīte.
R.- Jā, un mūsu saulītei ļoti patīk dzirdēt labus vārdus.
P.- Iepriecināsim saulīti?
B.- Jā.

4.uzdevums- Labie vārdi saulītei


P.- Nu mūsu saulīte priecājas, tāpēc iepriecināsim viņu un paši sevi ar skaistu dziesmiņu.

Dziesma- Klausies kā sirsniņa pukst

P.- Paskaties, Renār, cik draudzīgi bērni ir apciemojuši mūsu zemi.
R.- Jā. Tagad Jūsu uzdevums būs izveidot puzli un izlasīt Draudzības zemes saukli.

Spēle- Saliec puzli!

Bērni saliek puzli un izlasa teikumu- DZĪVOJIET DRAUDZĪGI!


P.- Runci Renār, es domāju, ka mūsu zemes draugu ar katru dienu paliek vairāk un vairāk.
R.- Un šodien pievienojas grupas „Pasaciņa” bērni.

P.- Protams. Ikvienam, kas tiek pieņemts Draudzības zemē, atstāj savu autogrāfu- smaidiņu.

Bērni zīmē smaidiņus.

Fotografēšanās ar Runci Renāru un pelīti Pīku.Konspekts
Tēma- Ziemassvētki
Latviešu valodas rotaļnodarbība mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādē
Skolotāja- Anita Laurena
5-6 gadi
  1. Sasveicināšanās
Labu dienu sūtu sniegam,
Labu dienu saulītei,
Arī baltajam sniegavīram
Sakām- Labdien! Labdien!

  1. Orientēšanās laikā
Ziema, ziema, sūti sniegu,
Lai uz zariem sarma zied.
Sargā meža balto miegu,
Bērniem ļauj ar slēpēm skriet!
-          Bērni, par ko ir šis dzejolis?
-          Dzejolis ir par ziemu.
-          Kas tad ir ziema?
-          Ziema ir gadalaiks.
-          Kāds tagad ir gadalaiks?
-          Tagad ir ziema.
-          Kādi ir ziemas mēneši?
-          Ziemas mēneši ir decembris, janvāris un februāris.
-          Kāds tagad ir mēnesis?
-          Tagad ir decembris.

-          Tagad mēs atkārtosim ziemas pazīmes, kas notiek ziemā?
-          Ziemā snieg sniegs, ir auksti, pūš vējš.... (bērni pa vienam paņem vienu kartīti, kur ir redzamas dažādas ziemas pazīmes, un stāsta par redzamo attēlu.)
-          Ko bērni dara ziemā?
-          Bērni slēpo, slido, brauc ar ragaviņām, baro putniņus.

  1. Jaunās tēmas atklāšana
Ziemassvētki sabraukuši,
Rakstītām kamanām;
Ejat, bērni, skatīties
Basajām kājiņām.

-          Bērni, sakiet, lūdzu, par ko ir šis dzejolis?
-          Dzejolis ir par Ziemassvētkiem.
-          Kad svin Ziemassvētkus?
-          Ziemassvētkus svin ziemā.
-          Tātad šīs nedēļas tēma ir Ziemassvētki.
(Bērni no burtu kartītēm saliek nedēļas tēmu- ZIEMASSVĒTKI.)

  1. Dialogs par Ziemassvētku simboliem.
-          (skolotāja rāda attēlus, kur ir redzami dažādi attēli) Kas tas ir?
-          Tas/ tā ir EGLE, DĀVANAS, ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS, SVECE, PIPARKŪKAS, SNIEGS, RŪĶIS, MASKA, ZVANIŅŠ.

  1. Aktivitāte
Visi eži miegā,
Visi lāči sniegā,
Visas peles alās,
Klusums malu malās.

Zivis guļ zem ledus,
Bites tur, kur medus,
Brūnaliņas kūtīs,
Leduspuķes rūtīs.
  
  1. Pārruna- Ko cilvēki dara Ziemassvētkos?
(skolotāja rāda sagatavotu prezentāciju par Ziemassvētkiem.) Cilvēki Ziemassvētkos dzied, dejo, ēd, priecājas, rotaļājas, cep piparkūkas, rotā eglīti, gatavo maskas.

  1. D.spēle- Ziemassvētku vecītis
Viens no bērniem ir Ziemassvētku vecītis, rokās ir dāvanu maiss, bet uz galvas- cepure. Ziemassvētku vecītis jautā bērniem- Kādu dāvanu Tu saņēmi? Bērni izvelk no dāvanu maisa vienu lietu un atbild.
-          Es saņēmu mašīnu, lelli, konfektes...

  1. Iepazīstināšana ar jauno burtiņu
Doti attēli, kuri sākas ar skaņu Z- zeķes, zilonis, zirgs, Ziemassvētku vecītis u.tml. Bērni nosauc, kas ir attēlots. Kad visi vārdi ir nosaukti, bērniem ir jāpasaka, ar kādu skaņu sākas visi vārdi.
Skolotāja parāda burta Z attēlu, kā tas rakstās.
Bērnu uzdevums ir pāros no sēkliņām izveidot burtu Z.

  1. Pašvērtējums
Dots Ziemassvētku eglītes attēls un sniegpārsliņas ar smaidīgām un bēdīgām sejiņām. Bērni pa vienam pieceļas un stāsta, kā viņš jutās nodarbības laikā un piestiprina pie eglītes.


Integrētā rotaļnodarbība ar konstruēšanas dominanti


„Pavasara vēstneši”
Grupa „Pasaciņa”
Pirmsskolas izglītības skolotājas:
Irīna Seļska
Anita Laurena
Rotaļnodarbība
Mērķis- Aktivizēt bērnu izziņas darbību caur konstruēšanas iemaņu veidošanu.
Uzdevumi-
-          Izglītojošie:
Nostiprināt zināšanas par pavasara pazīmēm;
Nostiprināt zināšanas par drošības noteikumiem darbā ar šķērēm;
Nostiprināt skaitīšanas prasmi;
Nostiprināt prasmi atpazīt ģeometriskas figūras un formas;
-          Attīstošie:
Attīstīt lasītprasmi latviešu valodā;
Attīstīt lasītprasmi krievu valodā;
Attīstīt redzes uztveri un iztēli;
Attīstīt dzirdes uztveri;
Attīstīt radoši praktisko darbību;
Attīstīt acs- roku koordināciju;
Attīstīt prasmi darboties pēc shēmas;
Attīstīt prasmi locīt papīru.
Attīstīt prasmi darboties ar šablonu, šķērēm un līmi;
-          Audzinošie:
Attīstīt saskarsmes prasmes;
Attīstīt prasmi strādāt pāros;
Veicināt vērtēt savu darbu.
-          Koriģējošie:
Attīstīt prasmi orientēties plaknē;
Nodrošināt acs atpūtas režīmu;
Nodarbības saturs
N.p.k.
Aktivitāte
Saturs /uzdevumi

Valoda
Apjoms
       1.
Sasveicināšanās

·        Veidot emocionālo vidi;
Dziesma- „Laba diena”

Latviešu valoda
 1 min.
       2.
Tēmas atklāšana        
·        Veidot interesi par rotaļnodarbību;
·        Attīstīt uzmanību;
·        Attīstīt lasītprasmi;
·        Nostiprināt skaitīšanas prasmi.
.

Krievu valoda
4 min.
       3.
Bilžu prezentācija- „Pavasaris klāt!”
·        Attīstīt klausīšanās prasmi;
·        Paplašināt vārdu krājumu;
·        Attīstīt lasīšanas prasmi;
·        Nostiprināt bērnu zināšanas par gadalaiku- pavasaris;
·        Nostiprināt zināšanas par pavasara pazīmēm;

Latviešu valoda
7 min.
       4.
Putnu balsis
·        Attīstīt redzes uztveri un iztēli;
·        Attīstīt dzirdes uztveri;
·        Mudināt bērnus darīt labus darbus;

Krievu valoda
3 min.
       5.
Pirkstiņrotaļa
·        Attīstīt sīko pirkstu muskulatūru;
Зовем с птичками весну,
Зовем теплую красну.
Приходи-ка ты скорей,
Нам с тобою веселей!
Krievu valoda
1 min.
       6.
Radošā darbnīca- Putniņš
·        Attīstīt sīko pirkstu muskulatūru;
·        Attīstīt iztēli;
·        Veidot prasmi darboties ar papīru, līmi un šķērēm;
·        Attīstīt prasmi strādāt pēc shēmas;
·        Nostiprināt zināšanas par figūrām un formām;
·        Attīstīt skaitīšanas prasmi;
·        Attīstīt acumēru;
·        Sekmēt darba prieku;
·        Veidot radošas jūtas;
·        Nostiprināt zināšanas par drošības noteikumiem ar šķērēm:

Работать ножницами можно, только очень осторожно!
Стреги, работай, не спеши! Держи крепко, не маши!
Лежать они должны на месте, С концами сомкнутыми вместе!
Попросят если не зевай, вперед колечками подай!
Krievu/
Latviešu valoda
20 min.
           7.  
Fiziskā aktivitāte
·        Attīstīt redzes uztveri;
·        Attīstīt fizisko aktivitāti.
Krievu valoda
3 min.
      8.       
Katram putniņam sava ligzdiņa
·        Attīstīt gandarījumu par padarīto darbu;
·        Attīstīt prasmi orientēties uz plaknes;
·        Attīstīt klausīšanās prasmi.

Latviešu valoda
5 min.
      9.       
Acu vingrošana
·        Nodrošināt acs atpūtas režīmu.

Latviešu/ Krievu valoda
3 min.
      10.   
Pārsteigums
·        Attīstīt gandarījumu par padarīto darbu.
Krievu valoda
1 min.
     11.   
Pašvērtējums
·        Veicināt vērtēt savu darbu.
Latviešu valoda
2 min.

Svētku scenārijs
„Latvijas dzimšanas diena”
Pasākuma organizatori un vadītāji:
Anita Laurena,
Santa Upīte,
Sintija Šņepste
(fonā skan mūzika, bērni ienāk zālē un apsēžas)
(Mūzikas pavadījumā ienāk 3 tautu meitas)

1. Dzejolis par Latviju
KUR?


Sk. Anita-

Kur koki aug visstaltākie?


Kur mākoņi visbaltākie?

Kur putni dzied visskaļāk?

Kur zāle zeļ viszaļāk?

Dzimtenē.Sk. Sintija-
Kur avoti visdzidrākie?


Kur kovārņi visgudrākie?

Kur kaķi ņaud vismīļāk?

Kur zivis peld visdziļāk?

Dzimtenē.


Sk. Santa-


Kur velli lec visellīgāk?

Kur mellenes vismellīgāk?

Kur pļavas zied viskošāk?

Kur pasaulē vis drošāk?

Dzimtenē.


Visas kopā-
Latvijā
-         Dialogs par svētkiem
Sk. Anita- Šodien Jūs esat tik skaisti sapucējušies, visi tik priecīgi. Ir svētku diena.
Sk. Santa- Bet vai Jūs varat pateikt, kādus tad šodien svētkus mēs svinam?
Bērni- Latvijas neatkarības dienu
Sk. Sintija- Bērni, vai Jūs zināt, kā sauc valsti, kurā mēs dzīvojam?
Bērni- Latvijā
Sk. Sintija- Man ir vajadzīgi daži palīgi, kas no burtiņiem izveidos vārdu- LATVIJA. (skolotāja izvēlas dažus bērnus)

-         Dzejolis par Latviju
DZIMTENE


Sk. Anita- Vai tu zini, kas ir Latvija?

Sk. Santa- Tā ir zeme, mana dzimtene.

Sk. Anita- Vai tu zini, kas ir dzimtene?

Sk. Sintija- Tā ir zeme, kur es piedzimu.

Sk. Anita- Vai tu zini, kā es piedzimu?

Sk. Santa- Tā kā puķuzirnītis uzziedēju māmiņai,
Sk. Sintija- Tā kā puķuzirnītis apvijos ap tētiņu.

-         Dziesma- „Kas ir mana dzimtene”
-         Dzejolis par Latvijas novadiem
 
Sk. Santa- Visapkārt zeme zied
Kā zilis zieds un tik,
Tik neparasti viegli iet,
Sk. Sintija- Pat nedomājot, cik
Jau dzīvē nostaigāts,
Jo vēl aizvien, aizvien
Sk. Anita- Ik rītus Vidzeme, Zemgale, Kurzeme un Latgale
Kā cielaviņa pretī skrien.
Sk. Sintija- Lai pārbaudītu, cik labi Jūs zināt visus Latvijas novadus, Jums būs uzdevums- salikt puzli.
(bērni liek puzli)
Sk. Santa- Bērni, atcerēsimies, kā izskatās Latvijas karogs.
Sk. Anita- To, kāds tad ir mūsu valsts karogs, to palīdzēs salikt grupas „Pīlīte” bērni.
Sk. Sintija- Kādas krāsas ir karogā?
Bērni- Sarkana, balta un sarkana.

-         Prezentācija par Rīgu
-         Dziesma- Rīgas gaiļi
-         Dzejolis par Daugavu
Sk. Anita- Celiet mani pār Daugavu,


Lai es viju vainadziņu;

Pār Daugavu melni meži

Dzelteniem ziediņiem.


-         Pasaka par Daugavu
Sk. Sintija lasa pasaku, bērni izpilda kustības.

-         Rotaļa- Daugava
-         Par Daugavpili
Sk. Anita- Latvijā ir ļoti daudz pilsētu. Mēs jau zinām, ka vislielākā pilsēta ir Rīga. Bet, sakiet, lūdzu, kurā pilsētā mēs dzīvojam.
Bērni- Mēs dzīvojam Daugavpilī.
Sk. Santa- Bet vai Jūs zināt, ka Daugavpilī ir četri tilti. Atcerēsimies, kā tos sauc?
Bērni nosauc.
Sk. Sintija- Tagad mēs visi dosimies rotaļā pa mūsu tiltiņu.

-         Rotaļa- Tilti
-         Par Latviju
Sk. Sintija- Jūs tik daudz zināt par Latviju. Bet vai Jūs varat pateikt, kas ir Latvija?
Bērni atbild.
-         Dzejolis par Latviju
Sk. Anita- Kas ir tā zeme, kuru labi zinām?
Kur plaši lauki, meži, debess zila, zila!
Kur ģimene un visi labie draugi!
Tā mūsu Latvija, to visi ļoti mīlam!  

-         Veltījums, apsveikums Latvijai
Sk. Sintija- Latvija ir mūsu mājas, vieta, kur jūtamies vislabāk un visdrošāk. Mēs visi dzīvojam mazā, bet bagātā valstī. Tāpēc katrs no Jums uzzīmēs smaidiņu Latvijas kartē, kā piederību šai valstī.
Katrs bērns piestiprina smaidiņu Latvijas kartē.

-         Nobeiguma vārdi
Sk. Santa- Mums ticis viszilākais ezers


Un rudākais rudzu lauks.

Sk. Sintija- Visbaltākā bērzu birze,

Vismelnākais rupjmaizes klaips.

Sk. Anita- Un tieši Latvijai ticis

Vissvētākais debesu jums,

Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.


- Nobeiguma dziesma- Pie Dieviņa gari galdiDzimtās valodas diena
Vecums- 2-4 gadi
Svētku organizators- Anita Laurena

Zālē ienāk bērni un apsēžas uz soliņa. Zāles vidū atrodas zaķis, kas grauž burtus.
Lācis- Skaita dzejoli par zaķi.


Reiz dzīvoja kāds zaķēns,
Kas ēda grāmatas
Viņš lasīt nemācēja
Bet burtus grauza tas.
No rīta agri brokastīs
Viņš ēda ā un bē
Tad nosnaudās vēl kādu brīdi
Un nogaršoja cē.
Kad pusdienlaikā kļuva karsts
Un apetīte klāt
Tad burtiņus no dē līdz pē
Viņš spēja notiesāt.
Bet vakariņas ēdot
Zaķis tikai jau līdz vē
Ja naktī sagribējās ēst
Tam atlika vēl zē
Viss alfabēts nu iekšā
Bij zaķa vēderā
Un dziesmiņu par sevi
Viņš sacerēja tā:
Lec, lec, lec, lec,
Lec, lec zaķēns mazs
Lec, lec, lec, lec,
Kuram garšo grāmatas.

Lācis- Zaķi, zaķi, ko tu dari? Kāpēc tu ēd burtus?

Zaķis- Kad es burtus apēdīšu, tad noteikti iemācīšos un atcerēšos tos.
Lācis- Noteikti nē. Vai tad mēs burtus mācamies, kad tos ēdam? Noteikti nē. Zini, es tev varu palīdzēt.
Zaķis- Kā?
Lācis- Esmu uzaicinājis bērnus, kuri noteikti tev iemācīs burtus.
Zaķis- Vai jūs man palīdzēsiet?
Bērni- Jā.
Lācis- Bet sākumā tev noteikti ir jāsasveicinās ar taviem palīgiem.

Dziesma- Labu dienu, labu dienu

Lācis-


Kas to būtu domājis,
Kas to būtu ticējis,
Ka šī mazā svītriņa
Ir tik traki niķīga!
Velc tu viņu šitin tā,
Viņa atkal griežas tā.
Un, ja sānus paskatās,
Tā gandrīz vai noguļās.
Ja vēl runcis pieglaužas,
Svītra cilpā sagriežas.
Bet, ja cieši saņemas.
Iznāk tīri tā nekas.

Tici droši – labi ies,
Ja vien čakli mācīsies!


Lācis- Nu, zaķi! Domāju, ka laiks ir ķerties pie pirmā uzdevuma, lai paspētu visu iemācīties. Vai tu esi gatavs?
Zaķis- Noteikti, esmu gatavs. Bērni, vai jūs esat gatavi palīdzēt man?
Bērni- Jā.
Lācis- Pirmais uzdevums ir pavisam viegls, ja zināt ciparus. Bet vispirms mums noteikti ir jāievingrina savi mazie pirkstiņi.

Raudzīsim, kā to lai darām, (pieliek pie pieres roku un raugās tālumā)
Kā visus desmit saskaitīt varam. (ātri izkustina pirkstiņus, kā pianists pirms spēlēšanas)
Viens, divi, trīs - tie citi būs drīz! (liec pēc kārtas klāt vienu pirkstiņu)
 Četri, pieci, seši - tie mums ar' nav sveši. (tas pats)
Septiņi, astoņi, deviņi - areče nu, kur viņi! (tas pats)
Pieliec vēl vienu klāt:
Nu visi desmit ir akurāt! (pieliec pēdējo un tad uzvaroši paceļ divas dūrītes gaisā)
(1. uzd.- izdala bērniem kartītes, uz kurām ir uzrakstīti burti, kartīšu otrajā pusē ir cipars no 1 līdz 6. Dota zāles vidū virvīte, uz kuras ir uzrakstīti cipari līdz 6. Bērnu uzdevums ir pēc kārtas salikt burtu kartītes pie attiecīgā cipara. Pēc uzdevuma izpildes bērni izlasa, kas tur rakstīts.)
Zaķis- Vai...paldies jums liels, ka palīdzējāt man. Bet es gribu otro uzdevumu.
Lacis- Zaķi, saki, ar ko mēs atšķiramies? (zaķis nosauc). (lācis pārtrauc) Nu nē! Kāds esmu es un kāds esi tu?
(zaķis nespēj uzminēt.)
Lācis- Bērni, sakiet, lūdzu, kāds esmu es?
Bērni- Liels
Zaķis- Un kāds ir zaķis?
Bērni- Mazs

Lācis- Nu redz, cik gudri bērni. Nu tad ķersimies pie otrā uzdevuma.
( 2. uzd. Dots spēles laukums, kur vienā pusē ir jāliek viss tas, kas ir liels, bet otrajā pusē- viss, kas ir mazs. Dotas dažāda lieluma kartītes.)
Zaķis- Tagad es noteikti zinu, ka tu esi liels, bet es maziņš.
Lācis- Man prieks, ka esi sapratis. Bet vai tu zini, kas tev vienmēr iet līdzās?
Zaķis- Tu? Burti? Burkāni?
Lācis- Nu nē! Tā ir ēna. Lai tev būtu vieglāk atcerēties, tad veiksim nākamo uzdevumu.
(3. uzd. Dotas kartītes ar dažādiem attēliem, dotas šo attēlā redzamo objektu ēnas. Bērnu uzdevums ir savienot attēlus ar ēnām.)
Zaķis- Tad jau tas iznāk, ka man ir savs draugs- mana ēna?
Lācis- Jā.
Zaķis- Bet zini, lāci, es mazliet noguru. Gribētos atpūsties.
Lācis- Nu tu gan ātri noguri. Labi, bet vispirms mēs izpildīsim vienu uzdevumu, kas palīdzēs sadalīties pa pāriem.
(4.uzd. dotas kartītes ar lielajiem un mazajiem burtiem. Bērniem ir jāatrod tāds pats burts. Pēc tam seko rotaļa- Labā/ kreisā roka)

Zaķis- Cik labi esmu atpūties. Tagad noteikti varu ķerties pie nākamā uzdevuma.
Lācis- Buri, buri – burtiņi
Jā, jā, jā!

Tās ir burvju durtiņas,
Pa kurām ieiet var
Grāmatā.

Ja tu proti slēgt
Visas trīsdesmit trīs,
Tad nāc man līdz!

Bērni nāciet pie mums un palīdziet zaķim.
(5. uzd. Burtu puzle, bērni saliekt burtus uz laukuma, kur ir attiecīgais burts.)

Lācis- Es skatos varavīksnē un ko es redzu tur? Ar spožu burvju nūjiņu, tur burvis krāsas bur.

Zaķis- domāju, ka šī uzdevuma izpildē man palīdzēs bērni.
(6. uzd. Uz grīdas ir uzlikti krāsu apļi. Bērniem rokās ir taureņi dažādās krāsas. Taureņus bērni izvelk no burvju maisiņa. Viņiem ir jānostājas pie attiecīgās krāsas apļa, kāds ir viņu izvilktais tauriņš.)

Zaķis-


Kad par rūķīšiem lasu
Kad par rūķīšiem lasu,
Tad visa pasaule
Ir rūķīšu pasaule
Kad par milžiem lasu,
Kad par milžiem lasu,
Tad visa pasaule
Ir milžu pasaule
Kad par zaķiem lasu,
Kad par zaķiem lasu
Tad visa pasaule
Ir zaķu pasaule.
Kad grāmatu lasu
Kad grāmatu lasu,
Tad tik daudz pasauļu
Pieder man.

Lācis-
Burtiņs skrien uz burtnīcām,
Zaķis skrien uz burkāniem,
Skrien un skrien, un saskrienas –
Budūks! –
Un nu abiem debess puses jūk.

Burtiņš ieskrien burkānos,
Zaķis ieskrien burtnīcās,
Un nu burtiņš lēkā burkānos,
Zaķis audzē ausis burtnīcām.

Zaķis- Paldies, Jums, bērni, ka izpalīdzējāt man ar burtu apguvi, devāties ar mani rotaļās. Paldies.

(zaķis paņem ābeci un dodas projām. Bet pēkšņi lācis viņu aptur un iedod pa kluso konfektes, kā pateicību, ka bērni zaķim palīdzēja.)

Zaķis- pavisam aizmirsu, tā kā Jūs man palīdzējāt, es jums kā pateicību dodu šo saldo grozu. Vēlreiz paldies.

Fotografēšanās.


Nav komentāru:

Komentāra publicēšana