Valodai

Spēles un vingrinājumi
runas elpas attīstībai

Labi uzstādīta runas elpa nodrošina
 • skaidru dikciju
 • precīzu skaņu izrunu 
  Šie vingrinājumi palīdzēs
 • sasniegt plūstošu izelpu
 • ātrāk apgūt grūti izrunājamas skaņas

Rekomendācijas runas elpas attīstošas spēles izpildīšanai
 • Nepārcenties!
 • Pietiek ar 3-4 atkārtojumiem.
 • Bieža šo vingrinājumu atkārtošana var novest pie galvas reibuma.

Didaktiskā spēle runas elpas attīstībai
„Krāsainās sveces”
Mērķis: attīstīt elpošanas aparātu.
Uzdevumi:
 • artikulācijas aparāta attīstīšana;
 • pareizās gaisa strūklas veidošana;
 • attīstīt redzes uztveri un uzmanību;
 • attīstīt loģisko domāšanu;
 • priekštatu par krāsām veidošana.
Spēles gaita: Bērnam tiek piedāvāts izvēlēties atbilstošās krāsas sveci, atrast tam pāri un papūst uz sveces liesmu.

DSC03100

„Jautrās koku lapas”
Mērķis: attīstīt elpošanas aparātu.
Uzdevumi:
 • artikulācijas aparāta attīstīšana;
 • pareizās gaisa strūklas veidošana;
 • attīstīt redzes uztveri un uzmanību;
 • attīstīt loģisko domāšanu;
 • vārdu krājuma paplašināšana ar koku un lapu nosaukumiem;
 • matemātisko priekšstatu attīstīšana;
 • priekštatu par krāsām, gadalaikiem un koka uzbūves veidošana.
Spēles gaita: Bērnam tiek piedāvāts izvēlēties koku, pēc lapām atpazīt koka veidu, saskaitīt lapas un nopūst no koka lapas.

DSC03103

„Egles un čiekuri”
Mērķis: attīstīt elpošanas aparātu.
Uzdevumi:
 • artikulācijas aparāta attīstīšana;
 • pareizās gaisa strūklas veidošana;
 • attīstīt redzes uztveri un uzmanību;
 • attīstīt loģisko domāšanu;
 • vārdu krājuma paplašināšana;
 • leksiski-gramatisko priekštatu veidošana;
 • matemātisko priekšstatu attīstīšana.
Spēles gaita: Bērnam tiek piedāvāts saskaitīt čiekurus un nopūst tos no egles.

DSC03104

„Vilcieniņš”
Mērķis: attīstīt elpošanas aparātu.
Uzdevumi:
 • artikulācijas aparāta attīstīšana;
 • pareizās gaisa strūklas veidošana;
 • attīstīt redzes uztveri un uzmanību;
 • attīstīt loģisko domāšanu;
 • vārdu krājuma paplašināšana;
 • priekštatu par krāsām veidošana.
Spēles gaita: Bērnam tiek piedāvāts izvēlēties vilcienu, atrast tam pāri un nopūst dūmus vilcieniņam.
DSC03105

„Cimdiņi”
Mērķis: attīstīt elpošanas aparātu.
Uzdevumi:
 • artikulācijas aparāta attīstīšana;
 • pareizās gaisa strūklas veidošana;
 • attīstīt redzes uztveri un uzmanību;
 • attīstīt loģisko domāšanu;
 • vārdu krājuma paplašināšana;
 • matemātisko priekšstatu attīstīšana;
 • priekštatu par krāsām, ziemu un drēbēm veidošana.
Spēles gaita: Bērnam tiek piedāvāts izvēlēties cimdiņu, atrast tam pāri un nopūst no tās sniegpārsliņu.

DSC03106 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 9.speciālās 
pirmsskolas izglītības iestādes 
skolotāja logopēde Gaļina Romanceviča

Spēle "Izrunā skaņu!"
http://www.baby.ru/blogs/post/388460089-244267816/

http://www.baby.ru/blogs/post/388460089-244267816/

http://www.baby.ru/blogs/post/388460089-244267816/

http://www.baby.ru/blogs/post/388460089-244267816/

http://www.baby.ru/blogs/post/388460089-244267816/

http://www.baby.ru/blogs/post/388460089-244267816/

http://www.baby.ru/blogs/post/388460089-244267816/